Sunday 23rd AprAshtonDenton & AudenshawDroylsdenDukinfieldHydeMossley & SaddleworthStalybridge